Deep 38 Impact Fight Card

Oct 7, 2008
Katsuyori Shibata (Pictures) vs. Yasuhito Namekawa (Pictures)
Ryan Bow (Pictures) vs. Koichiro Matsumoto (Pictures)
Simeon Thoresen (Pictures) vs. Eiji Ishikawa (Pictures)
Yusuke Kawaguchi (Pictures) vs. Seryu
Toshikazu Iseno (Pictures) vs. Masayuki Okude (Pictures)
Sojiro Orui (Pictures) vs. Ryuta Sakurai (Pictures)
Daiki Hata (Pictures) vs. Naoya Uematsu (Pictures)
Masanori Kanehara (Pictures) vs. Takafumi Otsuka
Satoko Shinashi (Pictures) vs. Yukiko Seki (Pictures)
Seigo Mizuguchi (Pictures) vs. Shunji Kosaka (Pictures)

Related MMA News

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile