Sherdog Fight Finder

Shooto
Professional Shooto 3/24

Shooto

Mar 24, 2017 Korakuen Hall, Tokyo, Japan

Fight Card

Shoko Sato Shoko Sato Japan draw
31 - 14 - 2
(Win - Lose - Draw)
Versus
Keita Ishibashi Keita Ishibashi Japan draw
11 - 8 - 2
(Win - Lose - Draw)
Match10 Method - RefereeDraw (Majority) - Minoru Toyonaga R3 Time5:00

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile