Sherdog Fight Finder

Shooto
Professional Shooto 11/17

Shooto

Nov 17, 2018 Korakuen Hall, Tokyo, Japan

Fight Card

Shoko Sato Shoko Sato Japan win
31 - 14 - 2
(Win - Lose - Draw)
Versus
Yo 'The Guillotine' Saito Yo Saito Japan loss
18 - 14 - 3
(Win - Lose - Draw)
Match9 Method - RefereeTKO (Punches) - Minoru Toyonaga R4 Time3:26

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile