Pancrase Impressive Tour 9 Fight Card

Jul 25, 2011
Tomonari Kanomata vs. Takumi Nakayama
Shungo Oyama vs. Jeong Gyo Park
Tashiro Akai vs. Masahiro Oishi
Katsuya Inoue vs. Naoyuki Kotani
Rin Nakai vs. Danielle West
Shingo Suzuki vs. Akihiro Yamazaki
Masakazu Takafuji vs. Takeshi Numajiri
Naoko Omuro vs. Kayo Nagayasu
Yuki Yasunaga vs. Toshiteru Ishii
Keigo Hirayama vs. Ryosuke Togashi
Go Yamanaka vs. Chikara Shimabukuro
Dari Rukuku vs. Junya Nishikawa
Kaneko Kensaku vs. Akihito Hara
Shiro Wakamatsu vs. Shun Fukazawa
Hiroyuki Tamura vs. Coro Coro
Joshua Robison vs. Toshikazu Suzuki
Isao Takatsu vs. Taichi Nakashima
Kotaro Kazama vs. Yusuke Kitago

Related MMA News

Write For Us

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile