Pancrase Impressive Tour 4 Fight Card

Apr 11, 2011
Pancrase Lightweight Grand Prix
Isao Kobayashi vs. Yukinari Tamura
Naoyuki Kotani vs. Tomoyoshi Iwamiya
Katsuya Inoue vs. Kota Okazawa
Hiroki Aoki vs. Kazuki Tokudome

Pancrase Lightweight Championship
Koji Oishi vs. Daisuke Hanazawa

Pancrase Bantamweight Championship
Manabu Inoue vs. Seiya Kawahara

Eiji Ishikawa vs. Ichiro Kanai
Kengo Ura vs. Kiichi Kunimoto
Masahiro Toryu vs. Hiroki Nagaoka
Tomonari Kanomata vs. Masakazu Takafuji
Mei Yamaguchi vs. Akiko Naito
Shintaro Ishiwatari vs. Tashiro Nishiuchi

Related MMA News

Write For Us

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile