Sherdog Fight Finder

Mikio Takeuchi

Personal Statistics

Full name Mikio Takeuchi
Age -
Birthplace Japan
Associations Wajutsu Keishukai Tokoname
Height 0'0" (0 cm)
Weight 141 lbs (63.96 kg)

MMA Professional Record

GRRRR!!!More on Sherdog.com Mobile